Projekty UEPizza Napoleońska jest beneficjentom realizującym projekt w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw. Wartość projektu: 23 535,33 zł w 100% finansowany z Funduszy Europejskich